Menighedsrådsmøder

 

Menighedsrådmøder afholdes kl. 19.00 i menighedssalen.

Dagsorden er tilgængelig på kordegnekontoret dagen før mødet.

Menighedsrådsmøder er offentlige, hvilket vil sige, at alle i sognet er velkommen som tilhørere til møderne.

Ophavsret: