Hvad gør jeg, hvis...

På denne side kan du orientere dig om, hvordan du skal gøre i forbindelse med fødsel, navngivning, konfirmation, ind- og udmeldelse, dødsfald m.m.

Det er et led i Folketingets digitaliseringsstrategi at flest mulige sager til det offentlige indberettes digitalt via www.borger.dk med NemID. Derfor skal du benytte de tilgængelige tast-selv løsninger på borger.dk, med mindre du er fritaget for digital post og nemID.

Dette er kortfattede vejledninger om kirkens, kirkekontorets og personregisterførerens betjening af borgerne. Nærmere regler kan findes på www.personregistrering.dk eller www.borger.dk

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte kirkekontoret. Her er kordegnen gerne behjælpelig med at besvare spørgsmål. Kontaktoplysninger findes her.