VIGTIGT: AFLYSNINGER I KIRKEN INDTIL 13. APRIL
Den danske folkekirke følger regeringens anvisninger og aflyser alle gudstjenester, arrangementer og møder foreløbigt indtil 13. april 2020. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det sker for at forebygge Corona-smittespredning og dermed tage hensyn til de svageste borgere.
 

Der henstilles samtidig til, at man begrænser antallet af gæster. Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til max. antal deltagere, hvilket for nuværende betyder, at der ved dåb og vielser max. må være 10 personer inkl. præst og kirketjener til stede i kirken ved handlingen.

Aflysningerne betyder i Filips Kirke, at der foruden gudstjenester ikke er menighedsrådsmøde, konfirmandundervisning, babysalmesang, morgensang,Tirsdagscafé, Aftenhøjskole og koncerter i perioden.

Kirkekontoret er lukket for personlige henvendelser, men vi kan kontaktes pr. telefon på enkelte dage og på mail alle dage: filips.sogn@km.dk. Telefonåbningstider vil fremgå her på siden øverst til venstre. Hvis du sender dit nummer til vores mailadresse og beder om at blive ringet op, så vil vi kontakte dig snarest.

Bedemænd kan ligeledes kontakte kontoret pr. mail, og vi vil ringe dem op hurtigst muligt.

Det er også muligt at kontakte vores præster direkte, f.eks. ved behov for sjælesorg eller i forbindelse med en kirkelig handling, se kontaktoplysninger her.

Vi glæder os til at se jer igen og opfordrer alle til at ringe til venner og familie i denne mærkelige tid, så ingen føler sig ensomme.

I stedet for de aflyste gudstjenester vil der være mulighed for at følge en radiogudstjeneste hver søndag, se her. Også morgenandagten tansmitteres fra Vor Frue Kirke som sædvanligt, se her.