Vielse eller velsignelse

Ved vielse/velsignelse gælder det, at mindst en af jer skal bo i sognet eller have anden tilknytning til kirken.

Tilknytning til et sogn foreligger, jf. medlemsskabsloven § 7 stk. 1, når medlemmet
1) tidligere har haft bopæl i sognet
2) en af parterne er blevet døbt eller konfirmeret i kirken eller har forældre, som er blevet viet i kirken
3) I har fået døbt jeres barn i Filips kirke
4) har nære pårørende, der bor i sognet (forældre/børn)

Vielse/velsignelse kan ikke bestilles længere end et år ud i fremtiden.

Ønsker I vielse eller velsignelse i Filips kirke, skal I kontakte kirkekontoret i forhold til dato og tidspunkt pr. telefon, ved personlig henvendelse eller pr. sikker mail via dette link.

Kordegnen har brug for navn og cpr.nr. på begge parter samt mail og telefonnummer til jer for at kunne reservere handlingen i vores kalender.

I får efter reservation af vielsen eller velsignelsen tilsendt et link til en formular, som I skal udfylde.
Der skal bl.a. angives følgende praktiske oplysninger: om bruden skal føres op, om I ønsker brudebørn eller voksne brudepiger/-svende samt ca. hvor mange gæster I forventer i kirken, dette for at vores personale kan anvise gæsterne bedst muligt i kirken på selve dagen. Ved vielse skal I også udfylde navne og adresser på 2 vidner.

I skal også, senest halvanden måned før vielsen, aflevere en prøvelsesattest til kirkekontoret. Denne skal bestilles på www.borger.dk, og må max. være 4 måneder på vielsesdatoen.

Hvis I begge, eller den ene af jer, er udenlandsk statsborger og ikke har permanent opholdstilladelse, søges der om prøvelsesattest ved Familieretshuset.

Ønsker I navneændring i forbindelse med vielse eller velsignelse, læs her.
 

Praktiske oplysninger omkring handlingen

En vielse/velsignelse varer ca. 35 min.
Gommen bør ankomme ca. 30 min. før handlingen
Gæsterne bør ankomme senest 10 min. før handlingen
Bruden skal ankomme 5 min. før handlingen

Fotografering i kirken er muligt max. 15 min. i forlængelse af handlingen. Fotografering under handlingen aftales med præsten ved samtalen.

Pyntning af kirken er muligt ved at vælge mellem forskellige pakkeløsninger. Dette bestilles, når I udfylder formularen via det tilsendte link. Pakkeløsninger og priser kan ses her. Pyntning ved egen foranstaltning er ikke muligt.

Trykte sangblade skal brudeparret selv sørge for at lave og medbringe. Dvs. hvis I vælger nogle sange eller salmer, der ikke står i Den danske Salmebog, så skal I selv sørge for at lave og kopiere det antal sangblade, der skal bruges.

Afspilning af musik kan lade sig gøre i kirken. Hvis I i stedet for orgelmusik ønsker at afspille et musiknummer via anlæg, skal nummeret kunne streames fra Yousee Musik, da det er den streamingtjeneste vi anvender. Ellers kan det ikke afspilles hos os.

Ris og lignende (fuglefrø, rosenblade) er kun tilladt at kaste med på pladsen ude foran Filips kirke. Det må ikke deles ud inden handlingen, da man ikke skal tage ris med ind i kirken, og det er først tilladt at kaste med ris, efter at brudeparret har fået taget billeder inde i kirken efter handlingen - dette er af sikkerhedshensyn.

Parkering er tilladt på kirkepladsen i forbindelse med en kirkelig handling. Biler skal være flyttet senest 30. min. efter en kirkelig handling af hensyn til efterfølgende tjenester.

Hunde i kirken er kun tilladt, hvis hunden er en service- eller førerhund..

Reception - Lån eller leje af lokaler til reception er ikke muligt i Filips kirke. Det er ikke tilladt at afholde reception ude foran kirken eller på kirkens øvrige udearealer.