Navngivning

Navngivning inden 6 måneder

Inden barnet bliver 6 måneder, skal forældrene, eller den, som har forældremyndigheden, sørge for, at barnet får et fornavn og et efternavn.

Hvis barnet ikke er navngivet, når barnet bliver 6 måneder, bliver en sag om navngivning overdraget til Familieretshuset. Man kan i særlige tilfælde blive idømt bødestraf, hvis man IKKE navngiver sit barn indenfor 6 måneder.

Navngivning skal foretages via www.borger.dk

 

Fornavn

Alle skal have mindst 1 fornavn. Du kan have flere fornavne. En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn. Man må ikke vælge et fornavn, der kan være til ulempe for barnet. Derfor er det ikke alle fornavne, der kan godkendes. Hvis det navn, I har valgt, ikke står på listen over godkendte fornavne, skal Familieretshuset i mange tilfælde tage stilling til, om navnet kan godkendes. Listen med godkendte navne kan ses her.

 

Mellemnavn

Mellemnavne har normalt karakter af et efternavn og står efter fornavn(e) og inden efternavn. Du kan have flere mellemnavne. Læs evt. mere om hvilke mellemnavne du kan tage her.

 

Efternavn

Alle skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som normalt henviser til din slægt. Du kan kun have et efternavn - dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg.

Forældrene kan vælge, om barnet skal have moderen eller faderens efternavn. Barnet kan også navngives med et andet efternavn eller et mellemnavn, der kan tages som efternavn, så længe der er slægtsmæssig tilknytning til navnet. Forældrene kan ligeledes vælge at navngive barnet med et frit efternavn. Listen med frie efternavne kan ses her.

 Læs evt. mere om hvilke efternavne du kan tage her.