Menighedsrådet

Det er muligt at sende generelle forespørgsler til Filips Sogns Menighedsråd på: filips.sogn@km.dk

Formand

 • Frank Jørgensen

              Mail:7086@sogn.dk

              Telefon: 22 33 88 84
 

Kontaktperson

 • Gurli Koch

              Mail:aguk@km.dk

 

Kasserer og næstformand

 • Birgit Andersen
   

Kirkeværge

 • Søren Mathiasen

Menighedsrådets øvrige valgte medlemmer

 • Anne Marie Olesen
 • Rasmus Gerdes
 • Estrid Jensen
 • Lars Bakkendorf Petersen
 • Birte Henriksen
 • Henning Nørager Svane (valgbetyrelsesformand)


 

Menighedsrådets fødte medlemmer

 • Sognepræst Rikke Vanggaard
 • Sognepræst Bo Heikendorf Petersen
 • Sogne- og hospitalspræst Julie Ragn Jensen
 • Sognepræst Iben Lagoni
   

Øvrige tillidshverv (ikke medlemmer af rådet)

 • Personalerepræsentant Kristian Marstal
  Arbejdsmiljørepræsentant Christel Justesen