Menighedsrådet

Det er muligt at sende mail til Filips Sogns Menighedsråd på: filips.sogn@km.dk

Formand

Jens William Grav
 

Kontaktperson

Mail:aguk@km.dk

 

Kasserer

Birgit Andersen
 

Kirkeværge

Søren Mathiasen

Menighedsrådets øvrige valgte medlemmer

Anne Marie Olesen

 

 

Rasmus Gerdes

Estrid Jensen

Frank Jørgensen  (Næstformand)

Gurli Ekkenberg Koch

Lars Bakkendorf Petersen

Henning Nørager Svane (valgbetyrelsesformand) 

Menighedsrådets fødte medlemmer

Sognepræst Rikke Vanggaard

Sognepræst Bo Heikendorf Petersen

Sogne- og hospitalspræst Julie Ragn Jensen

Sognepræst Susanne Freddin Skovhus

Sognepræst Iben Lagoni
 

Øvrige tillidshverv (ikke medlemmer af rådet)

Personalerepræsentant Kristian Marstal
Arbejdsmiljørepræsentant Christel Justesen