Historisk liste for menighedsråd

Formand

Indtil 1930 var sognepræsten formand

G. A. Lundberg 

1930 - 1961

Erik Jacobsen 

1961 - 1969

Irene Glud

1969 - 1973

Laurits Nielsen 

1973 - 1980

Kirsten Adriansen

1980 - 1990

Claus Larsen

1990 - 1991

Henning Svane

1991 - 2004

Jens William Grav

2004 - 2008

Birgit Andersen

2008 - 2013

Jens William Grav

2013 -

 

Næstformand

Indtil 1911 var hjælpepræsten (kapellanen) næstformand

Overretssagfører Lauritzen

1911 - 1926

G. A. Lundberg

1926 - 1930

Harald Ivesen

1930 - 1934

Niels Christian Nielsen

1934 - 1938

E. Christian Viggo Baunkjær

1938 - 1939

Knud Johan Fehrenkamp Nielsen

1939 - 1945

Carl Rindal

1945 - 1949

Jørgen Ingvard Andersen

1949 - 1965

Max Falkenberg

1965 - 1973

Jørgen Svane

1973 - 1996

Jens William Grav

1996 - 2004

Claus Larsen

2004 - 2012

Søren Mathiasen

2012 - 2013

Lars Bakkendorf Petersen

2013 -2022

Frank Jørgensen

 

2022-

 

Kontaktperson

Kirsten Adriansen

1984 - 2012

Bjørn Henriksen

2012 -2022

Agnes Gurli Ekkenberg Koch

2022

 

Kirkeværge

V.E.Larsen

1925 - 1945 

I. Birkemose Pedersen

1945 - 1951

G.A. Lundberg

1951 - 1961

Erik Jacobsen

1961 - 1969

Poul Johansen

1969 - 1973

Georg Hansen

1973 - 1984

Torben Henriksen

1984 - 1993

Georg Hansen

1993 - 1998

Benny Jensen

1998 -2023

Søren Mathiasen

 

2023

 

Kirkekasserer

Kr. Warbach

1907 - 1925

V.E. Larsen

1925 - 1945

I. Birkemose Pedersen

1945 - 1951

Rodemester Jørgensen

1951 - 1962

Georg Brandt Herr

1962 - 1969

Jens Martin Jacobsen

1969 - 1973

Jørgen Andersen

1973 - 1975

Jens Martin Jacobsen

1975 - 1979

Irene Glud

1980 - 1983

Indlagt i kordegnens kvote 1983-2008

Andreas Bandak

2008 - 2010

Rasmus Gerdes

2010 - 2013

Søren Mathiasen

2013 - 2019

Birgit Andersen

2019 -