Leje af lokaler i Filips kirke

Hvem og hvad kan Filips kirkes lokaler lejes til?

Udlejning af menighedssalen til lokale boligforeninger

Menighedssalen kan udlejes til møder, arrangementer med ikke kirkeligt indhold, hvor der er offentlig adgang, her tænkes f.eks. på generalforsamlinger i de lokale boligforeninger. Det koster 700 kr. at leje menighedssalen.

Menighedssalen kan kun lejes til generalforsamlinger og lignende på mandage og tirsdage, og lejetidspunktet er fast kl. 18.00 - 22.00. Dvs. at opstilling af stole og andre forberedelser til mødet først kan foregå fra kl. 18. 

Ved leje af salen udsendes en udlejningsaftale og en husorden, hvor de nærmere vilkår for betaling, information om nøgler samt retningslinjer for udlejningen er beskrevet.

Enhver henvendelse om leje af menighedssalen skal ske til kordegnen på kirkekontoret.

Udlejning til private

Menighedssalen og kirkens øvrige lokaler lejes ikke ud til private.

Så det er ikke muligt, at leje lokaler eller haven i Filips kirke til dåbs- og bryllupsreceptioner eller til sammenkomster efter bisættelser/begravelser afholdt i kirken. Menighedssalen og alle øvrige lokaler samt haven udlejes heller ikke til private fester, fødselsdage o. lign.