Takster for Filips kirke

Brug af Filips kirke til kirkelige handlinger er gratis for medlemmer af folkekirken, og benyttelse af vores kapel i forbindelse med bisættelser/begravelser er gratis for alle.

Du kan se Filips kirkes takster for betaling af følgende:

    • Takst for brug af Filips kirke for ikke medlemmer
    • Takst for brug af salme uden for salmebogen
    • Takst for pyntning af kirken ved vielser/velsignelser