Privatlivspolitik for Filips kirke

Her kan du læse om privatlivspolitik for www.filipskirke.dk

Anonymitet
Brugen af Filips kirkes hjemmeside www.filipskirke.dk er fuldstændig anonym. Der registreres ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder dig abonnement på nyhedsbreve eller udfylder tilmeldingsformularer. Ingen data videregives eller sælges til tredjepart.
 

Abonnementer
Ved tilmelding til Filips kirkes nyhedsbreve, registreres den e‐mailadresse og det navn, som du selv afgiver. Oplysningerne benyttes udelukkende til at sende dig Filips kirkes nyhedsbreve. Oplysningerne opbevares hos Filips kirkes databehandler Churchdesk. 

Ved udfyldelse af tilmeldinger til aktiviteter registreres de oplysninger, du selv afgiver. Oplysningerne benyttes udelukkende til det relevante formål, og opbevares kun så længe de er relevante i forhold til det givne formål. Oplysningerne opbevares hos Filips kirkes databehandler Churchdesk. 

Ved udfyldelse af formularer i forbindelse med handlinger registreres de oplysninger og samtykker, der afgives på formularen. Oplysningerne benyttes udelukkende til det relevante formål og opbevares efter gældende lovgivning, dvs. max. fem år. Oplysningerne opbevares hos Filips kirkes databehandler Churchdesk. 

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og vores underleverandører har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
 

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger
Filips kirke er dataansvarlig for behandling af givne personoplysninger i abonnementer og tilmeldinger.  Vores kontaktoplysninger er:

Filips kirke
Kastrupvej 57
2300 København S

filips.sogn@km.dk 
tlf. +45  3258 0271
 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Filips kirkes behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Filips kirkes behandling af dine oplysninger. Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16‐18 ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.retsinformation.dk.
 

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger vedrørende abonnementer og tilmeldinger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over Filips kirkes behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk eller på dt@datatilsynet.dk.
 

Cookies
Filips kirkes hjemmeside bruger cookies. Du kan læse om brugen af cookies på www.filipskirke.dk i vores cookiepolitik . Du kan bruge filipskirke.dk uden at acceptere andet end nødvendige cookies.