Historisk liste for præster og ansatte

Præster

Christian Seidelin

1907 - 1911

P. Helveg Larsen

1907 - 1910

Carl Jespersen

1910 - 1913

Hans Dreiøe

1911 - 1925

Ove Hartvigsen

1913 - 1917

C. Hvidt

1917 - 1921

Kristian Pontoppidan

1921 - 1964

Tage Schack

1929 - 1938

P. L. Jensen

1931 - 1935

A. Chr. Jeppesen

1934 - 1952

Johs. Simonsen

1939 - 1948

E. Schack Steenberg

1949 - 1968

Sv. Å. Simonsen

1952 - 1956

G. Hermansen

1957 - 1962

Niels Vestergaard

1960 - 1962

Marie Christoffersen

1963 - 1971

Johan Nielsen

1964 - 1971

Mogens Hansen

1969 - 1976

Jakob Krarup

1971 - 1989

Gudrun Sneppen

1971 - 1972

Ulla Sandbæk

1973 - 1974

Gunnar Bach Pedersen

1974 - 1987

Ebbe Fibiger

1975 - 1980

Ingrid Meulengracht

1981 - 2005

Jørgen Hede Madsen

1987 - 1997

Birgit Friis

1989 - 2000

Bo Heikendorf Petersen

1997 -

Henning Astrup

2001 - 2013

Gunvor Blichfeldt

2004 - 2020

Julie Ragn Jensen

2013 -

Rikke Vanggaard

2020 -

Susanne Freddin Skovhus

2023-

Iben Karoline Lagoni2024
 

Kordegn 1

Niels Foss

1907 - 1921

Søren Hansen

1921 - 1949

Julius Ifversen

1949 - 1970

Irene Glud

1971 - 1983

Michel Nielsen

1983 - 1987

Randi Fabricius Petersen

1987 - 1990

Lone Rohwedder

1990 - 2013

Heidi Nesjan

2014 -2023

Anja Munk Jensen

2019 -

 

 

Kordegn 2

Stillingen oprettet i 2016, da arbejdet med kommunikation blev lagt i kordegnefunktionen. Indtil 2016 anvendtes vikar til at assistere kordegnen.

Line Holst Gabrielsen

2016 - 2019

Ann Lykke Jensen

2023-

 
Kirkedegne
2 stillinger oprettet i 2023 - kordegn ved gudstjenester.
Alma Borg Cederstrøm Friis2023-
Benjamin Stender2023-

 

Kirketjener 1

indtil 1950'erne Graver, siden 1. kirketjener indtil 2012

Christian Jørgensen

1907 - 1916

Theodor Knudsen

1916 - 1932

Søren Nielsen

1932 - 1946

Holger Stenhein

1946 - 1969

Walter Rasmussen

1969 - 1973

Karsten Karstens

1973 - 1998

Søren Hovmand

1999 - 2005

Kim Jacobsen

2005 - 2006

Stephan Loetzke

2007 -

  

Kirketjener 2

Stillingen oprettet ved overtagelse af menighedshuset i 1983, indtil 2012 2. kirketjener

Bjarne Vistesen

1983 - 1985

Peter Sonne

1985 - 1998

Jesper Simonsen

1999 - 2001

Dorte Kargo

2001 - 2005

Anne Marie Olesen

2005 - 2013

Anja Falk Petersen

2013 - 2016

Sarah Nesjan

2016 - 2018

Helle Dalgaard

2018 - 2019

Loui Sørensen

2019 - 2021

Timmi Rasmussen

2021 -2021

Karina Rafn Steinvig2023-
 

Kirketjener 3

Stillingen oprettet i 2017

Christel Mary Justesen

2017 -          

  

Kirketjener 4

Stillingen oprettet i 2023 - midlertidig

Amina Brock Justesen

2023-          

 

Kirkeassistent

Octavia Nielsen

1947 - 1962

Emma Stenhein

1962 - 1969

Esther Rasmussen

1969 - 1973

Birgit Karstens

1973 - 1998

I 1998 blev stillingen nedlagt og 2. kirketjener
opnormeret

  

Kirke-kultur medarbejder

Stillingen oprettet i 2018

Rie Forsell

2018 -          

 

Organist 1

Emmy Lundsted

1907 - 1913

Laura Madsen

1913 - 1922

Emma Diderichsen

1922 - 1947

Carl A. F. Riis

1947 - 1955

Poul Erik Christensen

1955 - 1962

Hans Holten Krarup

1963 - 1965 

Birgit Kathrine Marcussen

1966 - 1972

Gunnar Svensson

1972 - 1998

Eva Bielunas Artved

1998-1998

Uffe Fløng

1998 -2021

Kristian Marstal

2021 -

 

Organist 2

Stillingen oprettet i 2021 - assisterende deltidsorganist

Helgi Breiner

2021- 2021

Line og Theis Reinvang

2022 -