Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Historiske lister for præster og ansatte

Præster

Christian Seidelin..............................................

1907 - 1911

P. Helveg Larsen..............................................

1907 - 1910

Carl Jespersen..................................................

1910 - 1913

Hans Dreiøe......................................................

1911 - 1925

Ove Hartvigsen.................................................

1913 - 1917

C. Hvidt.............................................................

1917 - 1921

Kristian Pontoppidan.........................................

1921 - 1964

Tage Schack.....................................................

1929 - 1938

P. L. Jensen......................................................

1931 - 1935

A. Chr. Jeppesen..............................................

1934 - 1952

Johs. Simonsen................................................

1939 - 1948

E. Schack Steenberg........................................

1949 - 1968

Sv. Å. Simonsen...............................................

1952 - 1956

G. Hermansen...................................................

1957 - 1962

Niels Vestergaard.............................................

1960 - 1962

Marie Christoffersen..........................................

1963 - 1971

Johan Nielsen...................................................

1964 - 1971

Mogens Hansen................................................

1969 - 1976

Jakob Krarup.....................................................

1971 - 1989

Gudrun Sneppen...............................................

1971 - 1972

Ulla Sandbæk...................................................

1973 - 1974

Gunnar Bach Pedersen....................................

1974 - 1987

Ebbe Fibiger......................................................

1975 - 1980

Ingrid Meulengracht..........................................

1981 - 2005

Jørgen Hede Madsen.......................................

1987 - 1997

Birgit Friis..........................................................

1989 - 2000

Bo Heikendorf Petersen....................................

1997 -

Henning Astrup.................................................

2001 - 2013

Gunvor Blichfeldt...............................................

2004 - 2020

Julie Ragn Jensen............................................

2013 -

Rikke Vanggaard.............................................. 2020 -

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kordegn

Niels Foss ......................................................

1907 - 1921

Søren Hansen ................................................

1921 - 1949

Julius Ifversen ................................................

1949 - 1970

Irene Glud ......................................................

1971 - 1983

Michel Nielsen ................................................

1983 - 1987

Randi Fabricius Petersen ...............................

1987 - 1990

Lone Rohwedder ............................................

1990 - 2013

Heidi Nesjan ...................................................

2014 -

Line Holst Gabrielsen .....................................

2016 - 2019

Anja Munk Jensen ......................................... 2019 -

 

 

 
 
 

Organist

Emmy Lundsted ..............................................

1907 - 1913

Laura Madsen .................................................

1913 - 1922

Emma Diderichsen ..........................................

1922 - 1947

Carl A. F. Riis ..................................................

1947 - 1955

Poul Erik Christensen .....................................

1955 - 1962

Hans Holten Krarup ........................................

1963 - 1965 

Birgit Kathrine Marcussen ...............................

1966 - 1972

Gunnar Svensson ...........................................

1972 - 1998

Eva Bielunas Artved ........................................

1998

Uffe Fløng .......................................................

1998 -

 

 


 
 
 
Kirke-kultur medarbejder

Rie Forsell .........................................................

2018 -          

 

Kirketjener 1

(indtil 1950'erne Graver, siden 1. kirketjener indtil 2012)

Christian Jørgensen .........................................

1907 - 1916

Theodor Knudsen ............................................

1916 - 1932

Søren Nielsen ..................................................

1932 - 1946

Holger Stenhein ...............................................

1946 - 1969

Walter Rasmussen ...........................................

1969 - 1973

Karsten Karstens .............................................

1973 - 1998

Søren Hovmand ...............................................

1999 - 2005

Kim Jacobsen ..................................................

2005 - 2006

Stephan Loetzke ..............................................

2007 -

 

 


 

 
 
Kirketjener 2

(Stillingen oprettet ved overtagelse af menighedshuset i 1983, indtil 2012 2. kirketjener)

Bjarne Vistesen ................................................

1983 - 1985

Peter Sonne .....................................................

1985 - 1998

Jesper Simonsen .............................................

1999 - 2001

Dorte Kargo ......................................................

2001 - 2005

Anne Marie Olesen ..........................................

2005 - 2013

Anja Falk Petersen ...........................................

2013 - 2016

Sarah Nesjan ...................................................

2016 - 2018

Helle Dalgaard..................................................

2018 - 2019

Loui Sørensen ................................................. 2019 -

 

 


 
 

Kirketjener 3

Christel Mary Justesen ....................................

2017 -          

 

Kirkeassistent

Octavia Nielsen ................................................

1947 - 1962

Emma Stenhein ...............................................

1962 - 1969

Esther Rasmussen ..........................................

1969 - 1973

Birgit Karstens .................................................

1973 - 1998

(herefter blev stillingen nedlagt og 2. kirketjener opnormeret)