Menighedsudflugt - busture

Tag med ud og oplev med Filips kirke

Filips kirke har to årlige busture - en tirsdag i foråret og en lørdag i efteråret!

Vi kører fra kirkepladsen ca. kl. 9 og er hjemme igen kl. 17. Turen indeholder både et besøg i en af landets mange smukke kirker, en kulturel- eller naturoplevelse samt selvfølgelig en dejlig frokost samt et stop til eftermiddagskaffe med kage. Der er en deltagerbetaling på kr. 300.

De seneste ture har bl.a. budt på
  - Nordisk Film, frokost i Krøyers have, Dysegårdskirken og kaffe ved Bagsværd sø
  - Roskilde Domkirke , frokost på Viby kro, besøgog kaffe i  Sankt Hans Haver
  - Lund Domkirke, frokost i Lund by, besøg og kaffe på Statarmuseet

Hold øje på hjemmesiden, hvor dette års busture tager os med på eventyr!
Tilmeld dig og betal busturen under Tilmelding