Dåb

Ved dåb bliver man medlem af folkekirken og får automatisk ret til kirkelige handlinger, som f.eks. vielse. Vi glæder os altid over at byde et nyt medlem af menigheden velkommen.

Vi har dåb de fleste søndage i vores gudstjeneste kl. 10.00 samt de fleste lørdage. Dåbsgudstjenesten om lørdagen ligger kl. 11.00. Vi døber ikke langfredag, juleaften, nytårsaften samt i forbindelse med visse andre særlige gudstjenester. Forhør jer på kirkekontoret. I skal være forberedt på at, der ofte er flere børn, der skal døbes ad gangen, dog maks. 2 om søndagen og 3 om lørdagen. Vi har god plads i kirken, så alle kan have det antal gæster med, de ønsker.

For at blive døbt i Filips Kirke skal barnet eller en af barnets forældre enten

1) have eller tidligere have haft bopæl i sognet
2) have nære pårørende, der bor i sognet (forældre eller søskende)
3) være døbt, konfirmeret eller viet i Filips kirke

Dåb kan først bestilles efter fødslen, da der skal foreligge cpr-nr. på barnet. Kordegnen har brug for det ønskede navn og cpr-nr. på barnet samt telefonnummer og mail til forældrene for at kunne reservere dåben i kirkens kalender.

Dåb bestilles ved henvendelse til kirkekontoret enten ved at komme forbi i åbningstiden eller ved at ringe til os. Se vores åbningstider via dette link.

Kirkekontoret sender efter reservation af dåb besked via mail eller forældres e-boks med link til en formular, som senest en måned før dåben skal være udfyldt med bl.a. oplysninger om faddere.

Der skal være mindst 2 faddere og højst 5. En af de max. fem faddere eller en af forældrene skal være gudmor/gudfar og bære barnet ved dåben. Alle faddere skal være kristent døbt* og  have min. konfirmationsalderen (14 år). Hvis barnet er over 2 år skal forældrene også erklære, at barnet ikke tidligere er døbt.

I skal påberegne tid til en samtale med præsten, der skal døbe barnet.  I modtager oplysning om præsten ca. en måned før dåben, og selve samtalen ligger i ugerne op til dåben.
 

*Der er ikke krav om, at faddere skal være medlemmer af folkekirken.

 

Voksendåb

Hvis du er voksen, og ønsker at blive døbt, skal du kontakte en af præsterne og aftale tidspunktet. Derefter skal du tale med kirkekontoret. Du skal også have en samtale med præsten inden dåben.

Kirkekontoret sender en besked til dig med link til en formular, hvor du skal erklære, at du ikke tidligere er døbt, samt udfylde navn og adresse på 2 vidner. Vidnerne skal være døbt og tilstede under dåben. Denne formular udfyldes i god tid inden dåben.