Konfirmation

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt og har gået til konfirmationsforberedelse. Gennem den forberedende undervisning, som foregår på 7. klassetrin, får konfirmanden indsigt i den kristne tro og gudstjenesten.

Forberedelsen vil som udgangspunkt foregå om onsdagen kl. 15.00 - 16.30 (der kan evt.  ske visse justeringer i forhold til skolernes timeplan). Forberdelsen starter op til september.

Konfirmation er en kirkelig handling, som bekræfter dåben. Ifølge Luthersk tradition bekræfter Gud konfirmanden som sit barn, som det blev det i dåben, hvorfor dåben er en forudsætning for at kunne blive konfirmeret. Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden.

Alle kommende konfirmander, der bor i sognet eller har tilknytning til FIlips kirke - f.eks er blevet døbt i Filips kirke - eller har skolemæssig tilknytning, kan  blive konfirmeret i Filips kirke. 

Tilmelding til næste års konfirmation foregår under Tilmelding  senest den 1. august

Ved tilmeldingen vælges den af de to konfirmationsdatoer, I ønsker, og denne dato er fast, mens tidspunktet først endeligt fastlægges, når konfirmationsforberedelsen er gået i gang. 

Kommende konfimander og deres forældre modtager mail fra præsterne efter sommerferien før konfirmationsforberedelsen starter.
I er velkommen til at kontakte kirkekontoret eller præsterne for yderligere information.

 

Konfirmation i 2025

  • Lørdag den 10. maj
  • Lørdag d. 17. maj 

Tilmelding til konfirmation 2025 er tilgængelig på vores hjemmeside  frem til 1. august via dette link

Konfirmation i 2026

  • Torsdag den 14. maj (Kr. Himmelfartsdag)
   Lørdag d. 16. maj
    

Tilmelding til konfirmation 2026 er tilgængelig på vores hjemmeside fra 1. januar 2025.

Konfirmation i 2027

  • Torsdag den 6. maj (Kr. Himmelfartsdag)
   Lørdag d. 8. maj
    

Tilmelding til konfirmation 2027 er tilgængelig på vores hjemmeside fra 1. januar 2026.