Filips Sogns Menighedsråd

Kontaktoplysninger samt referater og målsætning for Filips sogns menighedsråd findes nedenfor.

Menighedsrådmøder afholdes i menighedssalen. Dagsorden er tilgængelig på kordegnekontoret dagen før. Møderne er offentlige, hvilket vil sige, at alle i sognet er velkommen som tilhørere til møderne.