Kirketjenere

Stephan Loetzke

Telefon: 2030 7190
Mandag er fridag

Karina Rafn Steinvig

Telefon: 2030 7390
Fredag er fridag

Christel Justesen

Søndag er fridag

Amina Justesen

Mandag er fridag