Kordegne

Henvendelser ang. dåb, vielse eller velsignelse

Henvendelser om dåb, vielse og velsignelse skal ske personligt, pr. telefon eller pr. sikker mail via nedenstående.


Sikker mail til kirkekontoret

Du kan sende sikker mail til kirkekontoret ved brug af nemID, her
Venligst anfør din mailadresse og et telefonnummer i tekstfeltet til besked.

Andre henvendelser til Filips sogn, som ikke kræver sikker mail, sendes til: filips.sogn@km.dk 


Kontorets åbningstider findes her.
 

Heidi Nesjan

Telefon: 32 58 02 71
Mail: hene@km.dk
Træffes på kirkekontoret tirsdag - fredag
 

Anja Munk Jensen

Telefon: 32 58 02 71
Mail: amj@km.dk
Træffes på kirkekontoret mandag - torsdag

 

 

 

 

Ophavsret: