Det er muligt at sende sikkert til præsterne i Filips kirke via dette link
 

Sognepræst Bo Heikendorf Petersen (Kirkebogsførende)

Amagerfælledvej 22, 5. th.
2300 København S
Telefon: 2466 1864
Mail: boh@km.dk
Træffes bedst i menighedshuset tirsdag-fredag om formiddagen.
Mandag er fridag.
 

Sognepræst Gunvor Blichfeldt

Greisvej 2 
2300 København S 
Telefon: 2844 0056
Mail: gbl@km.dk
Træffes bedst i menighedshuset tirsdag-fredag mellem kl. 9.00 - 11.00.
Mandag er fridag.

 

Sogne- og hospitalspræst Julie Ragn Jensen

Telefon: 5051 1586
Mail: ajrj@km.dk
Træffes i menighedshuset efter aftale.
Fredag er fridag.
 

Sognepræst Amalie Nørgaard Rathje (Bistandsforpligtelse)

Telefon: 5189 4076
Mail: amnr@km.dk
Kontoradresse: Wibrandtsvej 41 B, 2300 København S
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.