Referater fra rådsmøder

I referaterne er det muligt at læse de beslutninger rådet træffer, mens selve dialogen/debatten omkring dagsordenspunkterne ikke er indeholdt, da der tages beslutningsreferat til møderne.

Nærmere regler og vilkår for menighedsrådets arbejde kan findes på www.menighedsraad.dk